Termeni și condiții

Website-ul https://prezegratis.edreptultau.ro este proprietatea Asociației Semper Musica, CIF 31652748, adresa sediului social bd. Basarabia 47 et. 2 cam. 14 sect. 2 București, nr. reg. nat. ONG: 1982/A/2013, cont bancar RO44BACX0000000947270000, numită în continuare Proprietar.

Folosirea acestui website implică acceptarea termenilor și condițiilor menționate și detaliate mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Asociația Semper Musica își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o notificare prealabilă.

Asociația Semper Musica oferă utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe website-ul https://prezegratis.edreptultau.ro. Utilizatorul nu are dreptul de a descărca sau de a modifica și reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Asociației Semper Musica, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de autor al Asociației Semper Musica  asupra informațiilor publicate pe website
Întregul conținut al website-ului https://prezegratis.edreptultau.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Asociației Semper Musica, fiind apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996 modificată și completată de Legea nr. 74/2018) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Asociației Semper Musica a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.
Se permite folosirea website-ului https://prezegratis.edreptultau.ro doar în limitele menționate în prezentul document.

Politica de prețuri. Modalități de livrare a produselor. 
Produsele și serviciile prezentate pe acest website se oferă gratuit beneficiarilor din județul Iași, conform termenilor contractului de finanțare „Tânăr, 16 ani, din rural: În România, dreptul meu la sănătate este constant încălcat!” RO2020/ ACF_A5_MM_06 și este strict interzisă comercializarea lor ulterioar de către beneficiari. Produsele se livrează la EasyBox Sameday sau prin Poștă, în mod gratuit. Comenzile beneficiarilor din afara județului Iași vor fi anulate.

Termenul de valabilitate al produselor
Termenul de valabilitate și condițiile de păstrare ale produselor sunt înscrise pe ambalaj. Toate produsele ambalate, comercializate pe website-ul https://prezegratis.edreptultau.ro, beneficiază de condiții de valabilitate conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producatorului.
Asociația Semper Musica nu este responsabilă de deteriorarea produselor în cazul în care acestea nu au fost păstrate în condițiile recomandate.
Orice nemulțumire trebuie semnalată în momentul recepției mărfii la adresa de e-mail comenzi@edreptultau.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Politica de retur
Pentru a returna un produs nefolosit, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comenzi@edreptultau.ro.

Calitatea serviciilor de hosting, link-uri spre alte web site-uri și erori de funcționare
Asociația Semper Musica nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe website-ul https://prezegratis.edreptultau.ro, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale website-ului, setări sau actualizări ale modulelor sau scripturilor programate.

Politica de confidențialitate
Asociația Semper Musica garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Asociația Semper Musica pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse noutăți și oferte speciale, promoții și evenimente organizate, doar cu acordul prealabil al utilizatorului.
Prin crearea unui cont pe website-ul https://prezegratis.edreptultau.ro, orice client este de acord, în mod automat, cu introducerea informațiilor sale în baza de date pentru promoții, oferte și noutăți.
Utilizatorii pot solicita în mod gratuit ștergerea datelor de contact din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii din baza de date, se va trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date la adresa comenzi@edreptultau.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
În concordanţă cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (modificată și completată prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 și prin Decizia ANSPDCP nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ),
Asociația Semper Musica are obligația de a administra, în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării produselor comandate, a informării prin intermediul campaniilor de newsletter referitor la noutățile Asociației Semper Musica.
Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare,
Asociația Semper Musica are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică, numai pentru scopurile specificate mai jos:

Principii de prelucrare:
1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime, iar acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
2. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.
3. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile dumneavoastră. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.
4. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate și astfel se asigură un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal și, de asemenea, în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.
6. Asociația Semper Musica nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa de e-mail pe website-ul https://prezegratis.edreptultau.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
7. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

Asociația Semper Musica păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului https://prezegratis.edreptultau.ro, conform cerințelor Regulamentului European 2016/679.

Categoriile de date personale prelucrate de către Asociația Semper Musica sunt:
* Pentru persoane fizice: numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de livrare (domiciliu sau birou) și numărul de telefon.
* Pentru persoane juridice: adresa de livrare și CUI (în vederea întocmirii facturii fiscale);

Refuzul dumneavoastră de a transmite aceste date determină anularea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai dumneavoastră.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de comenzi@edreptultau.ro.

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, de către dumneavoastră, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:
1. Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia Asociația Semper Musica;
2. Dreptul de a solicita echipei Asociația Semper Musica să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
3. Dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare Asociația Semper Musica;
4. Dreptul de a solicita echipei Asociația Semper Musica să vă furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
5. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;
6. Dreptul de restricționare a prelucrării – în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
7. Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Soluționarea litigiilor
Orice litigiu apărut între Clienți și Asociația Semper Musica va fi rezolvat pe cale amiabilă.
Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau la telefon, puteți să vă adresați pentru o conciliere internă, în scris, prin poșta electronică, la adresa: comenzi@edreptultau.ro. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din România.
Pentru orice sesizări sau observații pe probleme legate de încălcarea drepturilor de autor sau alte litigii, puteți face reclamație la adresa de email comenzi@edreptultau.ro.